Tổng số tiền gây quỹ
2,279,050,000 VNĐ / 45 trạm
45 trạm được xây dựng
Thực xây 113 trạm

Các vũ công đã đạt được thành tích xuất sắc
cùng các con số ấn tượng lắm nha

Tuy nhiên, để ứng phó với dịch COVID-19,
Lifebuoy đã tăng cường xây dựng

cùng sản phẩm đủ dùng trong 2 tháng,
tổng giá trị lên tới

Với mỗi chia sẻ clip "Ghen Cô-vy 2.0" của chương trình gây quỹ hoặc
bất kì clip cover Ghen Cô-vy gây quỹ lên Facebook/ Youtube cá nhân kèm theo hashtag
#RuatayphongCovid19 #100tramruatayLifebuoy #VimotVietNamkhoemanh bạn sẽ đóng góp 5.000đ vào quỹ Vì Một Việt Nam Khỏe Mạnh Hơn để cùng cộng đồng chống dịch Co-vid 19