Tổng số tiền gây quỹ
2,279,050,000 VNĐ / 45 trạm
45 trạm được xây dựng
Thực xây 113 trạm
Với mỗi chia sẻ clip "Ghen Cô-vy 2.0" của chương trình gây quỹ hoặc
bất kì clip cover Ghen Cô-vy gây quỹ lên Facebook/ Youtube cá nhân kèm theo hashtag
#RuatayphongCovid19 #100tramruatayLifebuoy #VimotVietNamkhoemanh bạn sẽ đóng góp 5.000đ vào quỹ Vì Một Việt Nam Khỏe Mạnh Hơn để cùng cộng đồng chống dịch Co-vid 19